ثبت اطلاعات اعضاء

 

شماره نظام پزشکی (الزامی)

عضو نظام پزشكي:

نام (الزامی)

نام خانوادگی (الزامی)

ایمیل


درج شماره همراه براي دريافت پيامك اطلاع رساني سازمان نظام پزشكي شهرستان رشت الزامي است.

تلفن همراه (الزامی) مثال: 09123456789

دومين شماره تلفن همراه (اختياري)

کد ملی (الزامی)

شماره شناسنامه (الزامی)

زنمرد

لطفا از فهرست زیر گروه پزشکی خود را انتخاب فرمایید (الزامی):


درخواست دريافت فصلنامه پيك نظام پزشكي شهرستان رشت

درخواست دريافت پيامك اطلاع رساني از سازمان نظام پزشكي شهرستان رشت

تاكنون فصلنامه پيك سازمان نظام پزشكي شهرستان رشت را دريافت نكرده ام.

تاكنون پيامك اطلاع رساني سازمان نظام پزشكي شهرستان رشت را دريافت نكرده ام.درج اطلاعات كامل و صحيح براي دريافت فصلنامه پيك نظام پزشكي شهرستان رشت الزامي است.

استان محل سکونت (الزامی):

تلفن ثابت محل سکونت (مثال: 01314230931)

شهر محل سکونت

نشانی محل سکونت

كدپستي محل سکونتاستان محل کار :

تلفن ثابت محل كار(مثال: 01314230931)

شهر محل کار

نشانی محل کار

كدپستي محل کار

توضیحات

 

نظرات بسته شده است.