دادسرای انتظامی

مراحل ثبت شکایت در دادسرای انتظامی نظام پزشکی رشت

۱- تکمیل فرم شکایت (لطفا برای تکمیل و ارسال فرم به صفحه مربوطه مراجعه فرمایید.)

۲- الصاق مدارک بالینی

۳- الصاق رادیوگرافی و یا تصاویر جوابیه آنان

۴- فیش واریزی ۱/۰۰۰/۰۰۰ریال به حساب جام ۲۵ /۱۲۹۹۵۳۳۹  بانک ملت

(مسوول دادسرای انتظامی نظام پزشکی رشت: محمد رضا ذهنی تلفن: ۳۳۴۶۱۷۱۸-۰۱۳ )

نمودار مراحل ثبت شکایت در دادسرای انتظامی نظام پزشکی رشت

dadsara

نظرات بسته شده است.