۱۳۹۲-۰۱-۱۴: گزارش اولین نشست هیات مدیره جدید سازمان نظام پزشکی شهرستان رشت

بسمه تعالی

اولین نشست هیات مدیره جدید سازمان نظام پزشکی شهرستان رشت در تاریخ ۹ صبح ۲۷/۱۲/۱۳۹۱ در محل سازمان نظام پزشکی شهرستان رشت تشکیل و تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید.

۱- جناب آقای دکتر انوش برزیگر (فوق تخصص قلب)، به عنوان ریاست سازمان نظام پزشکی شهرستان رشت

۲- جناب آقای دکتر حمید اخوین (دکترای پزشکی)، به عنوان نایب رئیس سازمان نظام پزشکی شهرستان رشت

۳- جناب آقای دکتر محمدکاظم پورکاظمی (دکترای داروسازی) ، به عنوان دبیر هیات مدیره سازمان نظام پزشکی شهرستان رشت

۴- جناب آقای دکتر عبدالحسین صابر (متخصص جراحی)، به عنوان معاونت انتظامی و رئیس هیات بدوی انتظامی سازمان نظام پزشکی شهرستان رشت

۵- جناب آقای دکتر محمدتقی آشوبی (متخصص جراحی)، به عنوان معاونت پشتیبانی سازمان نظام پزشکی شهرستان رشت

۶- جناب آقای دکتر مهریار مشعوف (متخصص جراحی مغز و اعصاب)، به عنوان معاون آموزش و پژوهش سازمان نظام پزشکی شهرستان رشت

۷- جناب آقای دکتر هومن سلوکی فرد (دکترای دندانپزشکی)، به عنوان معاونت رفاهی سازمان نظام پزشکی شهرستان رشت

۸- سرکار خانم دکتر سونیا معصومی (دکترای پزشکی)، به عنوان معاونت فنی سازمان نظام پزشکی شهرستان رشت

همچنین در این نشست سه نفر از اعضا به شرح ذیل به عنوان نماینده در مجمع نمایندگان نظام پزشکی کشور انتخاب گردیدند:

۱- جناب آقای دکتر انوش برزیگر

۲- جناب آقای دکتر حمید اخوین

۳- جناب آقای دکتر محمدکاظم پورکاظمی

روابط عمومی سازمان نظام پزشکی شهرستان رشت

Bookmark the پیوند یکتا.

نظرات بسته شده است.