« ۹۱-۱۰-۰۹: گزارشی از تاثیر افزایش نرخ ارز بر مراکز تشخیصی- درمانی استان گیلان به نقل از ماهنامه پزشکان گیل

Closeup Money rolled up with pills falling out, high cost, expensive healthcare

Bookmark the پیوند یکتا.

نظرات بسته شده است.